Muovien valmistus

Muovit valmistetaan polymeereistä ja niihin lisättävistä lisäaineista. Puhtaat polymeerit ovat harvoin käyttökelpoisia sellaisinaan, minkä takia niihin sekoitetaan lisä- ja täyteaineita. Näin niiden kestävyyttä parannetaan, käsittelyä helpotetaan, saadaan värejä ja muita tarpeellisia ominaisuuksia, kuten sähkön, lämmön tai valon johtavuutta, säänkestoa, eristävyyttä tai vaikka hajoavuutta, aina kulloisenkin tarpeen ja käyttökohteen mukaan.

Muovien valmistuksessa käytetään yleisesti seuraavia menetelmiä:

  • Ekstruusio on menetelmä, jossa sula muovi pursotetaan suulakkeen läpi. Esimerkiksi muoviputkia voidaan valmistaa tällä menetelmällä.
  • Puhalluskalvoekstruusiossa muotin läpi pursotettu muovi laajennetaan puhaltamalla siihen keskeltä ilmaa, jolloin muodostuu ohut muovikerros niin sanottu rata, jota ilma jäähdyttää ja vie eteenpäin. . Kalvoja ja muovipusseja voidaan valmistaa tällä menetelmällä.
  • Puhallusmuovaus menetelmässä kuuma muovi suljetaan muottiin ja se puhalletaan ilman avulla muotin reunoille. Näin saadaan valmistettua onttoja tuotteita, kuten muovipulloja.
  • Tyhjiömuovauksessa/lämpömuovauksessa muovilevy asetetaan kahden muotin väliin ja tilasta imetään ilma pois. Tällöin muovilevy muotoutuu halutun muotoiseksi tyhjiön muodostaman alipaineen avulla.
  • Ruiskuvalu on hyvin yleinen valmistusmenetelmä, jossa sula muovi ruiskutetaan paineen avulla suoraan halutun tuotteen muotoiseen muottiin. Erilaiset kulhot, ämpärit, autonpuskurit ja muoviset leikkikalut valmistetaan näin.
  • Rotaatiovalussa yleensä jauhettu muovi kuumennetaan muotissa ja muottia pyöritetään. Tällöin muovi jää muotin reunoille haluttuun malliin. Isot tuotteet kuten roskakorit ja polttoainesäiliöt valmistetaan rotaatiovalussa.

 

Mainokset