Muovien kierrätys

Muovijätteen käsittelyn vaihtoehdot ovat: vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys, energiantuotanto ja kaatopaikat.

Muovien käytön vähentäminen on vaikeaa, koska pakkausten suunnittelussa pyritään jo valmiiksi minimoimaan käytetyn muovin määrää. Näin saadaan valmistettua mahdollisimman kevyitä tuotteita ja minimoimaan kuljetuskustannuksia. Uudelleenkäytössä samaa tuotetta pyritään käyttämään uudelleen sellaisenaan. Tästä esimerkkinä juomapullojen muovikorit. Kierrätyksessä muovijätteestä pyritään valmistamaan uutta raaka-ainetta muovien valmistukseen tai valmistaa muita hyödyllisiä tuotteita kuten polttoainetta. Kierrätysprosessit voidaan jaotella mekaanisiin- ja kemiallisiin prosesseihin. Energiantuotannossa muovien sisältämää energiaa käytetään hyödyksi lämmön- ja energiantuotannossa yleensä polttamalla. Kaatopaikat ovat viimeinen vaihtoehto muovien käsittelyyn kun muita käsittelyvaihtoehtoja ei ole mahdollista hyödyntää.

Recycling icon
Kuvan omistaja Colleen Lane, 3D render of a recycling icon. Kuvan lähde flickr.com. Lisenssi: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Muovien tehokkaan kierrättämisen kannalta on tärkeä saada muovit lajiteltua ennen kierrätysprosessien alkua. Sekamuovijätteen kierrättäminen on huomattavasti vaikeampaa ja tehottomampaa kuin homogeenisen muovijätteen kierrättäminen. Parasta olisi saada lajiteltua eri muovit jo keräyspiteissä. Muovien lajitteluun käytetään mm. kelluntatekniikoita, jotka perustuvat muovien tiheyksiin, mutta näin ei saada erotettu kaikkia muovia toisistaan.

Kierrätysmuovi ei kelpaa kaikkiin samoihin tarkoituksiin kuin puhtaista raaka-aineista valmistettu muovi. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa on hyvin tarkat määritelmät millaisia materiaaleja voidaan käyttää ruuan pakkaamiseen. Kierrätysmuoviin voi jäädä epäpuhtauksia, joita ei ole saatu poistettua kierrätysprosessien aikana. Kierrätysmuovi ei ole aina ominaisuuksiltaan yhtä laadukasta kuin puhdasmuovi, jonka takia kierrätysmuovia ei voida käyttää kaikissa vaativissa tehtävissä sellaisenaan, mutta sitä voidaan käyttää puhtaan muovin kanssa kerroksina. Laadun heikkeneminen voi johtua polymeeriketjujen katkeamisesta, ketjujen toisiinsa liittymisestä, substituenttien eliminaatiosta tai kaksoissidosten muodostumisesta ketjuihin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty eri muovien merkinnät, niiden käyttökohteita ja kierrätysmahdollisuuksia.

Muovin nimi ja lyhenne Merkki Esimerkkejä käyttökohteista ja kierrätettävyys
Polyetyleenitereftalaatti
(PET)
 PET Virvoitusjuomapullot, tekstiilit. Suomessa pullot voi palauttaa palautusautomaatteihin. Voidaan polttaa polttolaitoksissa.
Polyeteeni high-density
(PE-HD)
 PE-HD Mehupullot, ämpärit, virvoitusjuomakorit. Kierrätyspisteitä joissain paikkakunnissa, tarkemmat pisteet löytyvät Suoman Uusiomuovin verkkosivuilta. Voidaan polttaa polttolaitoksissa.
Polyvinyylikloridi
(PVC)
 PVC Putket, letkut, rakennusmateriaalit. Joillekin tuotteille löytyy kierrätyspisteitä muovien kierrätyspisteiden yhteydestä. Ei voida polttaa ilman erityisjärjestelyitä. Ei saa laittaa energiajätteen mukaan.
Polyeteeni low-density
(PE-LD)
 PE-LD Muovikassit, muovipussit, muovikalvot. Keräyspisteitä löytyy muovienkeräyspisteiltä. Voidaan polttaa polttolaitoksissa.
Polypropeeni
(PP)
 PP Narut, rasiat, laitteiden osat. Voidaan polttaa polttolaitoksissa.
Polystyreeni
(PS)
 PS Rasiat, purkit, mukit, styrox. Voidaan polttaa polttolaitoksissa.
Muut muovit ja sekoitemateriaalit  Muut Näitä voi polttaa sekajätteen mukana polttolaitoksissa, mutta muu sijoitus kuin sekajäte tulee tarkistaa paikallisesta jätehuollosta.

Lähteet Kymenlaakson jäte ja kuluttajavirasto.

Mainokset