Muovien haitat

Muoveista valmistetaan monia ihmisen kannalta välttämättömiä tuotteita, kuten jäteveden puhdistusputkia, sähköjohtimien eristeitä ja sairaanhoitovälineitä.

Vaikka usein muovit ovat pääosin öljyn- ja maakaasun tuotannon sivutuotteita, eikä niitä varten tarvitse kaataa sademetsää tai kaivaa kaivoksia, ei myöskään niiden käyttö tai hylkääminen – kuten ei mikään materiaalin – ole täysin ongelmatonta.

Muoveja tuotetaan suljetuissa tehtaissa lähes kaikissa maailman maissa ja näiden tuotantolaitosten päästöjä pyritään mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan. Biopohjaisten muovien tuotanto tuo taas aivan uudenlaisia maaperään ja vedenkäyttöön liittyviä ympäristörasituksia.

Lisäaineet: Puhtaista polymeereistä valmistetut muovit eivät usein sovellu sellaisinaan käyttöön, vaan niihin lisätään lisäaineita muovien ominaisuuksien parantamiseksi. Nämä lisäaineet voivat liueta ympäristöön kaatopaikoilta tai ympäristöön joutuneesta muovista ja aiheuttaa ympäristöhaittoja. Lisäaineet ovat myös yksi syy miksi muovien polttamista ei suositella kotioloissa. Muovien palaessa lisäaineet voivat muodostaa vaarallisia palamistuotteita, joita ei kotioloissa voida poistaa. Nykyään kehitellään koko ajan turvallisempia lisäaineita ja ihmisiä opastetaan käyttämään asiallisia muovijätteen keräyksiä.

Valmistuksen sivutuotteet: Muovien lähtöaineet ovat usein öljynjalostuksen sivutuotteita, joita pitää osata käsitellä teollisuudessa asianmukaisesti. Muovien valmistuksessa käytettävien monomeerien käsittely pitää järjestää huolella, jotta niitä ei joutuisi valmistusprosesseista ympäristöön. Muovien valmistuksessa käytetään usein myös korkeita paineita ja lämpötiloja.

Päästöt: Muovien polttaminen lisää hiilidioksidi päästöjä, koska muovit valmistetaan öljypohjaisista raaka-aineista. On myös biomassasta valmistettuja muoveja sekä niiden täyteaineita, jotka ovat tässä suhteessa hiilineutraaleja.

2191292080_c382f25d97_z
Kuvan ottanut John Schneider, nimi Beach Garbage 1. Kuvan lähde flickr.com. Lisenssi: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Muovijäte: Ihminen voi väärin toimiessaan aiheuttaa myös suoria muovihaittoja ympäristölle. Meriin ja ympäristöön hylätty muovi haittaa eläimistöä. Esimerkiksi kuolleiden vesilintujen vatsoista on löydetty muovia, jota linnut ovat syöneet luultuaan muovia ruuaksi. Vesieläimiä, kuten kaloja ja kilpikonnia, on kuollut jäätyään jumiin meressä olevaan muovijätteeseen. Muovit pitää käytön jälkeen toimittaa asianmukaiseen jätehuoltoon- ei missään tapauksessa hylätä luontoon.

Muovit hajoavat erittäin hitaasti luonnossa. Hajotessaan muovit pilkkoutuvat ensin pienemmiksi paloiksi ja samalla vähitellen niiden sisältämät polymeeriketjut katkeilevat varsinkin UV-säteilyn ja hapen vaikutuksesta.

Merissä muovit ovat voineet hajota hyvinkin pieniksi paloiksi, mikromuoveiksi, jotka voivat kulkeutua ekosysteemiin tai vajota pohjasedimenttiin. Mikromuovit voivat olla kooltaan jopa alle 1,6 µm kokoisia.

 

Mainokset