Mekaaninen kierrätys

Mekaanisella kierrätyksellä tarkoitetaan prosessia, jossa muoveja käytetään uudelleen mekaanisten prosessien avulla. Perinteisesti tämä tarkoittaa muovien rouhimista, sulattamista ja uudelleen muokkaamista. Näkyvintä mekaanista kierrätystä on PET-muovipullojen kierrätys. Tämä näkyy ihmisten arjessa panttipullojen keräyspisteiden muodossa, joista pullot viedään kierrätettäväksi. PET-pullon kierrätys on yleensä yhdistelmä lipeällä tehtyä hydrolyysia, mekaanista kierrätystä ja niin sanottua jälkikristallointia.

Tehokkaimmillaan mekaaninen kierrätys on kun saatavilla on homogeenistä muovijätettä. Jos jäte sisältää useampaa muovia mahdollisine jäämineen, voi kierrätyksen lopputuotteena saadun muovin laatu laskea. Tästä syystä valmiiksi eroteltu muovijäte ja teollinen muovijäte sopivat parhaiten mekaaniseen kierrätykseen.

Mekaaninen kierrätys on tällä hetkellä tehokkain tapa kierrättää muoveja. Mekaanisen kierrätyksen avulla voidaan vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta ja saada myyntikelpoisia tuotteita. Oikein toteutetussa kierrättyksessä säästetään enemmän energiaa kuin sen prosessien eri vaiheissa kuluu. Epäpuhdas ja huonolaatuinen muovi saattaa kierrätyksessä myös kuluttaa paljon energiaa, jos mukaan lasketaan pesuvesien puhdistus ja jätteiden kuljetus.

Sekamuovin mekaaninen kierrättäminen ei ole yhtä menestyksellistä kuin puhtaan, mutta se olisi ympäristön hyvä ja taloudellisestikin toimiva vaihtoehto. Sekamuovin kierrättäminen on hankalaa, koska eri muovit eivät yleensä sekoitu kunnolla keskenään ja niissä olevat epäpuhtaudet rajoittavat mahdollisia käyttökohteita. Sekamuovipuristeilla voi eräissä tapauksissa korvata vaikkapa kyllästettyä puuta.

Kestomuovit soveltuvat yleensä hyvin mekaanisesti kierrätettäväksi. Kertamuovit soveltuvat yleensä vain jauheena uuden muovin täyteaineeksi. Kertamuovien valmistuksessa polymeerit silloittuvat kovalenttisin sidoksin, mikä estää muovien sulamisen ja uudelleen muokkaamisen. Kertamuoveja on käytetty mm. betonin joukossa joko rouheena tai syötetty sementtiuuniin, jossa osa kuiduista ja täyteaineesta jää sementin raaka-aineeksi, osan toimiessa prosessin energialähteenä.

Mekaanisen kierrätyksen prosessit

Mekaaninen kierrätys nettisivut
Mekaanisen kierrätyksen perusaskeleet. Muokattu artikkelista Aznar et al., Plastic Waste elimination b co-gasification with coal and biomass in fluidizied bed with air pilot plant. Fuel Process Technol. 2006; 87 (5): 409-420

Mekaaninen kierrätys alkaa lajittelun jälkeen jätteen rouhimisella pieniksi paloiksi, jonka jälkeen rouhe pestään vedellä tai tarvittaessa eri kemikaaleilla. Pesun yhteydessä eri tiheyksisiä muoveja voidaan myös erotella. Muovirouhe voidaan kasata yhteen ja säilöä ennen seuraava vaihetta tai yleisimmin se jatkaa kuivaukseen ja suoraan jatkokäsittelyyn. Seuraavassa vaiheessa rouhetta tiivistetään, jotta se kulkee prosessissa ilman katkoja. Tämän jälkeen muovit sulatetaan (plastisoidaan). Sulasta massasta puristetaan ja imetään kaasuja pois, kuten vanhoja painovärejä ja liimoja. Sulaa myös siivilöidään pienten sulamattomien murujen poistamiseksi, ennen kuin se pursotetaan nauhaksi, josta leikellään jäähdytysveteen pellettejä, joita muoviteollisuus voi hyödyntää muovien valmistuksessa.  Sulaan massaan voidaan joutua sekoittamaan erilaisia ominaisuuksia tuottavia lisä- ja täyteaineita.

Mainokset