Kierrätys

Biohajoavien muovien suurin hyöty verrattuna perinteisiin muoveihin on niiden biohajoavuus. Tätä ominaisuuttakin tulisikin hyödyntää mahdollisimman paljon. Paras tapa käsitellä biohajoavia muoveja on teollinen kompostointi. Teollisen kompostoinnin avulla muoveista saadaan ravinnerikasta kompostia ja ne voidaan hävittää muun biomateriaalin mukana.

2985709812_4b2478c732_z
Kuvan on ottanut solylunafamilla, kuvan nimi bac à compost communautaire et bac à compost normal. Kuvan lähde flickr.com. Lisenssi: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Tällöin muovien elinkaari on syklinen ja niiden sisältämät molekyylit saadaan uudelleen hyödynnettyä. Muovit eivät tällöin myöskään lisää hiilidioksidipäästöjä, koska muoveissa oleva hiili on osa luonnollista hiilen kiertokulkua. Kotikomposteissa olosuhteet eivät ole tarkasti säädeltyjä, jolloin olosuhteet eivät pysy optimaalisina hajoamiselle. Tästä syystä kaikki biohajaovat muovit eivät hajoa komposteissa yhtä tehookkaasti, jonka takia tulisi suosia teollista kompostointia.

 

Perinteisistä menetelmistä mekaaninen ja kemiallinen kierrättäminen eivät ole tehokkaita tapoja käsitellä biohajoavia muoveja, koska muoveja ei ole markkinoilla niin paljoa, että kierrätys olisi kannattavaa. Biohajoavat muovit voivat hajota kierrätysprosessien lämpökäsittelyissä ja jäädä kierrätettävien polemeerien massaan epäpuhtauksiksi. Tästä syystä biohajoavat muovit voivat haitata muiden muovien kierrätettävyyttä ja lopputuotteista tulee heikentää tuottettuja muoveja. Biohajoavissa muoveissa käytetään usein myös eri muoveja kerroksittain, joka haittaa varsinkin mekaanista kierrätystä. Biohajoavia muoveja ei tulisikaan laittaa normaaliin muovin kierrätykseen.

Polttaminen energiantuotannossa on myös yksi vaihtoehto biohajoavien muovien kierrätykselle, koska ne toimivat usein uusiutuvana energiavarana. Tällöin ei kuitenkaan hyödynnetä tuotteiden biohajoavuutta. Kaatopaikat ovat puolestaan huonoin tapa käsitellä biohajoavia muoveja, koska kaatopaikkojen anaerobisissa oloissa muovit hajoavat tuottaen metaania. Metaani on hyvin vahva kasvihuonekaasu ja sen syntymistä tulisi välttää, jos ei pystytä varmasti keräämään kaikkea syntynyttä metaania talteen ja hyödyntämään sitä muualla.

 

Mainokset