Kestävä kehitys

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan pyrkimystä täyttää nyky-yhteiskunnan tarpeet, ja taata sama elintaso ja ympäristö myös tuleville sukupolville. Kestävään kehitykseen sisältyy neljä eri näkökulmaa, joista tulee huolehtia.

Ekologisen kehityksen periaatteiden mukaan luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemien toimivuus pitää säilyttää. Keskeistä on luonnonvarojen käytöstä huolehtiminen ja energiantuotannon varmistaminen. Suurin osa maapallon energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Fossiilisia polttoaineita on saatavilla vain rajallisesti ja niitä polttaessa syntyy kasvihuonepäästöjä.

Taloudellisen kehityksen mukaan ihmisten ei tulisi velkaantua, tuhlata luonnonvaroja taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi tai hyötyä taloudellisesti ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella.

Sosiaalisessa kehityksessä tulee huomioida muut ihmiset ja heidän tarpeensa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta kaikille ihmisille.

1024px-Ecology_Society_Economy_diagram_Environment_background
Kuvan on tehny Travelplanner. Lisenssi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Nykyään usein lasketaan neljänneksi näkökulmaksi kulttuurinen kehitys, jolla tarkoitetaan kaikkien eri kulttuurien hyvinvointia ja vahvistamista. Kulttuurillinen kehitys ajaa eri alueiden säilyttämiseen, jolla mahdollistetaan mahdollisimman laaja kulttuurien kirjo. Voidaan vaalia esimerkiksi erilaisia kansanperinteitä, rakennuksia ja elinympäristöjä.

Muovien kierrätyksellä pyritään käyttämään tuotteiden materiaaleja uudelleen, jolloin säästetään luonnonvaroja. Kierrätysprosessien tarkoituksena on myös vähentää energiankulutusta ja päästöjen määrää. Tehokkaan kierrätyksen avulla voidaan saavuttaa myös taloudellista hyötyä.

Mainokset