Kaatopaikat

Kaatopaikoille muovijätettä päätyy muun jätteen mukana. Kaatopaikkojen pohjarakenteet ja kaasun sekä suotovesien keräysputket ja – säiliöt ovat tarkoituksella muovia. Kaatopaikoille vietyä muovia ei käytetä mitenkään hyödyksi käytön jälkeen. Muovien sisältämää energiaa ei voida käyttää hyväksi mitenkään ja hyödylliset raaka-aineet jäävät käyttämättä. Muovituotteiden elinkaari päättyy tällöin kaatopaikoille ja elinkaaresta tulee lineaarinen.

Kaatopaikoille päätyneestä muovista ei ole suoranaista haittaa ympäristölle ja hoidettu kaatopaikkakin olisi parempi paikka kuin vaikkapa valtameri, johon liian monen kehitysmaan jätteet vielä päätyvät.

Mount Landfill
Kuvan on tehnyt Seppo Leinonen, lähde flickr.com. Lisenssi https://creativecommos.org/licenses/by-nc-nd/2.0/legalcode

Suomessa on vuoden 2016 alusta rajoitettu kotitalouksien muovijätteen vientiä kaatopaikalle voimallisesti, käytännössä kielletty. Kaatopaikkoja korvaamaan on rakennettu uusia jätevoimaloita, joissa päästöt käsitellään hallitusti ja samalla tuotetaan sähköä sekä kaukolämpöä. Samalla on kielletty orgaanisen ja biohajoavan jätteen vienti kaatopaikoille. Kiellon seurauksena Uusiomuovi Oy järjestää ympäri Suomea keräyspisteitä teolliselle ja kuluttajien muovijätteille. Keräyspisteet ovat hieman viivstyneet, mutta niiden valmistuttua jokaisella on mahdollisuus halutessaan kierrättää muoveja.

 

Mainokset