Energiantuotanto

Koska muovit valmistetaan yleensä öljypohjaisista raaka-aineista, sisältävät ne paljon energiaa. Tyypillisesti muovit sisältävät enemmän energiaa kuin sama määrä puuta, turvetta tai kivihiiltä. Siksi muovien käyttö energiantuotannossa on yksi vaihtoehto muovien hyödyntämiselle käytön jälkeen.

Energiantuotannossa muovien korkeaenergisyyttä hyödynnetään polttamalla. Yleensä muovit poltetaan muun kiinteän jätteen seassa. Polttamalla muovien energia saadaan talteen joko lämpönä tai energiana. Tätä lämpöä voidaan käyttää hyödyksi kaukolämmityksessä, sähköntuotannossa tai teollisuuden prosessihöyryn tuotannossa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kuva jätteenpolttolaitoksesta. Kuvan ottanut Ole Poulsen.

Energiantuotannon päästönhallinnassa ja polttotekniikassa pitää huomioida poltettavan materiaalin koostumus. Yleisen talousjätteen polttolaitoksissa pitää huolehtia varsinkin happamienkaasun poistamisesta, jota syntyy halogeeniyhdisteiden (kloori, fluori, bromi) palamisessa. Myös muiden haitallisten palamistuotteiden, kuten rikkidioksidin, poistamisesta pitää huolehtia, joskin nykyään enää varsin harvassa muovissa on yhtään rikkiä. On myös olemassa teollisen jätteen polttamiseen keskittyviä laitoksia, joihin tuleva jäte on paljon tarkemmin määriteltyä ja näin niistä syntyy myös vähemmän haitallisia palamistuotteita.

Hyödyt ja haitat

Energiantuotannolla voidaan vähentää kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää ja samalla käyttää muovien sisältämää energiaa hyödyksi. Poltettavaa jätettä ei tarvitse myöskään yleisesti käsitellä, pestä tai kuljettaa pitkiä matkoja. Muovien sisältämien täyte- ja lisäaineet on mahdollista käsitellä energiantuotantolaitoksissa asianmukaisesti. Tuotetulla energialla on mahdollista korvata pieni osa tuontipolttoaineista.

Polttamisessa muodostuu hiilidioksidipäästöjä, jos muovit on valmistettu öljypohjaisista raaka-aineista. Toisaalta muovien polttaminen ei lisää päästöjä, jos energia olisi muuten tuotettu fossiilisilla polttoaineilla.

Päästöt ja fossiilisten polttoaineiden tarve vähenee, jos verrataan kaatopaikoille joutuvaan muoviin, koska muovien sisältämää energiaa voidaan käyttää hyödyksi toisin kuin kaatopaikoilla. Kaatopaikoille joutuva muovi joudutaan korvaamaan ilman, että käytöstäpoistuvaa muovia hyödynnetään mitenkään. Näistä syistä energiantuotanto on kaatopaikkoja parempi vaihtoehto muovien käsittelyyn käytön jälkeen.

Mainokset