Etusivu

Me kaikki käytämme muoveja arjessamme päivittäin. Niiden hyödyntäminen on meille jo niin arkipäiväistä, ettemme tajua kuinka paljoon niitä tosiasiassa käytämme. Muoveja käytetään mm. elektroniikassa, pakkausmateriaaleissa ja autoissa. Suurin osa tapaamistamme muoveista on kulutustavaraa, joka päättyy lopulta sekajätteeseen. Kasvava sekajätteen määrä ja öljyn, muovien raaka-aineen, rajallisuus pakottavat meitä keksimään maapallon kannalta järkevämpiä ratkaisuja muovien hyödyntämiseen käytön jälkeen.

335609090_e251bf797c_b
Kuvan ottaja Alan Levine. Nimi: Recycle. Kuvan lähde flickr.com. Lisenssi: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Kestävän kehityksen avulla pyrimme takaamaan maapallon ja sen asukkaiden hyvinvoinnin nyt ja tulevaisuudessa. Muovien kierrätys toimii hyvänä esimerkkinä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta.

Kohderyhmä

Tämän sivuston tarkoitus on tarjota monipuolisesti tietoa muoveista ja niiden kierrätyksestä. Sivujen tiedot on koottu niin, että oppilaat saisivat kokonaiskuvan muovien kierrätyksestä ja ne tukisivat tehtävien toteuttamista. Sivut on suunniteltu pääasiassa lukion kemian opetukseen ja varsinkin KE4-kurssille tai koulukohtaisille materiaaleja käsitteleville kursseille. Sivuja ja tehtäviä on myös tarkoitus pystyä käyttämään peruskoulussa ja ammatillisissa oppilaitoksissa soveltaen. Peruskoulussa tehtäviä voi käyttää muovien, kestävän kehityksen ja ongelmalähtöisen oppimisen opetteluun pienemmässä mittakaavassa. Ammatillisissa oppilaitoksissa tehtäviä ja sivuja voi käyttää osana muoviteollisuuden ja kierrätysprosessien opiskelua.

Sisältö

Sivusto koostuu viidestä välilehdestä:

5326907987_f51190ff90_b
Kuvan omistaja Edinburgh Greens, nimi Plastics. Kuvan lähde flickr.com. Lisenssi: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode.

 

 

Mainokset